Italiano    Български 

Разрешение за посредничество:

Сдружение Асоциациа „Надежда” осъществява своята дейност съгласно Разрешение за посредничество № 143/ 11.05.2015г. издадено от българския Централен орган по международно осиновяване - Министерство на правосъдието.
Разрешение №143 от 11.05.2015г..pdf 1.2MB