Italiano    Български 

Сдружение "Асоциация Надежда" е в договорни отношения за посредничество при международни осиновявания с две италиански акредитирани организации:


1. Институт “Ла каза”, сдружение с нестопанска цел, получила разрешение за посредническа дейност при международни осиновявания № 36, издадено на 13.09.2000г. от Комисията по международни осиновявания при Председателството на Министерския съвет на Република Италия, представлявана от Луиджи Филипо Коломбо.2. Асоциация  “Ло Скоятоло Онлус”, сдружение с нестопанска цел, получила разрешение за посредническа дейност при международни осиновявания  № 157, издадено на 17.12.2003г. от Комисията по международни осиновявания при Председателството на Министерския съвет на Република Италия, представлявана от Пиерлуиджи  Карневали.