Italiano    Български 


Връзки и контакти:


Адв. Ваня Василева Куцарова - председател на Управителен съвет

тел/факс 02 980 41 76

мобилен тел. 0889 62 99 31

е-mail vaniakutzarova@abv.bg


адрес: ул. Хан Крум 4Б, ет. 4, ап. 17
             София 1000
             България


Адв. Павлина Славчева Славчева- член на Управителен съвет

Тел. 0889 46 14 76

e-mail: psldw@abv.bg

Михаил Любомиров Добрев-  член на сдружението и преводач

Тел. 0887 854 661

e-mail: dobrev_michel@yahoo.co.uk