Italiano    Български 

Таблица за разходите, свързани с международното осиновяване на СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НАДЕЖДА“ с приемаща държава ИталияРазходи