Italiano    Български 

 

При извършване на международни осиновявания се прилагат следните нормативни актове:

1. Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване/Хагска конвенция/;

2. Кодекс по международно частно право;

3. Семеен кодекс на Р България;

4. Наредба №2/2014г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международни осиновявания и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации;

5. Наредба №3/2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието в Р България;

6. Законодателство, относно международното осиновяване в Р. Италия: Закон № 184/04.05.1983г.; Закон№ 476/31.12.1998г.;  Закон № 149/28.03.2001г.